Pavel Kohout
Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem
Svazek 1


Příběhy na obrazovce s Jelenou Mašínovou

Letopočty uvádějí rok prvního vydání či světové premiéry, hvězdička * tituly, které vyšly či byly hrány napřed v jiném než českém jazyce, protože autor byl doma zakázán; skluz se vyrovnal až pozvolna. Dvěma hvězdičkami ** jsou označena díla, která byla německy napsána; většinu z nich autor dodatečně přeložil do češtiny. Písmeno A označuje aktovky.

1962 Cesta kolem světa za 80 dní (podle Verna – SRN) */**
1968 Aksál (vysíláno až 1990 – ČT)
1969 Taková láska (SRN) */**
1970 August August, august (SRN) */**
1971 Válka ve třetím poschodí (SRN) */**
1975 Ruleta (SRN) */**
1976 Nanebevzetí Adama Juráčka (SRN) **
1980 Nápady svaté Kláry (s Jelenou Mašínovou) */**
1983 Ucho (remake podlejana Procházky) */**
1995 Ecce Constantia! (ČT)
1996 Ruleta (ČT 1996 Konec velkých prázdnin – 6 dílů (s Jelenou Mašínovou – ČT)
1999 Válka ve třetím poschodí (ČT)
2001 Hodina pravdy (s Jelenou Mašínovou – ČT)
2003 Hodina tance a lásky (s Jelenou Mašínovou – ČT)
2003 PF 77 (s Jelenou Mašínovou – ČT, vyznamenáno cenou EIsa)
2005 Die Katze (podle Georgese Simenona, v přípravě) *
2008 10 způsobů lásky (s Jelenou Mašínovou – ČT)
2009 Smyčka (ČT)
2010 Cizinec a krásná paní (s Jelenou Mašínovou – ČT)
2011 Dlouhá vlna za kýlem (Lisa-Film,Wien)