Knihy

Pavel Kohout: Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem / Svazek 1

Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem / Svazek 1

Nic nemůže tento soubor čtyř děl představujících samostatnou linii tvorby dramatika, scenáristy, romanopisce a fejetonisty Pavla Kohouta charakterizovat přesněji než nadtitul. Tisíc roků, které mu slíbil Hitler, a věčné časy prorokované Stalinem nakonec vyústily v paralelní úsilí disidentů reprezentovaných kolegou, přítelem a pak prezidentem Václavem Havlem vrátit zemi demokracii, jež bylo dík osvíceným státníkům Západu i šťastným hvězdám korunováno úspěchem.
I. svazek obsahuje dvě díla v žánru, pro nějž autor vynalezl označení „memoáromán“.
Z DENÍKU KONTRAREVOLUCIONÁŘE, první Kohoutova próza, kterou napsal roku 1969 ve svých čtyřiceti letech po sérii divadelních her a filmů jako „občanskou závěť pro případ předčasné likvidace“, mapuje čas od tanků, jež osvobodily Čechy v roce 1945, k týmž tankům, které je v srpnu 1968 okupovaly – ve třech stále se prostupujících líčeních: dramaticky se střídají autentické záznamy o průběhu politického Pražského jara (Z deníku spisovatele PK) s jeho beletrizovanými příčinami (Z deníku občana) i následky (Z deníku turisty). Vydání knihy doma znemožnila vzápětí husákovská normalizace, zato vyšla v řadě jazyků jako základní svědectví o poválečném vývoji a osudech tehdy nejmladší generace občanů Československa.
KDE JE ZAKOPÁN PES, pátá próza autora už tehdy proslulé KATYNĚ, vydaná v exilu německy i česky v roce 1987, čekala – Kohoutovými slovy –, „až opadne mé zděšení a můj hněv, pocity normálního člověka ve mně, a k psacímu stroji zasedne zpravodaj, vypravěč“. Ve dvou časových rovinách je popisován nevšedně všední život skupiny zakázaných spisovatelů a jejich přátel, i protivníků z řad opor režimu. Příběhy z celých sedmdesátých let, jimž dominuje zrození Charty 77, se střídají s jediným, zato až absurdně detektivním příběhem z léta 1978, v němž si Státní bezpečnost hrála se spisovatelem „na četníky a zloděje“, představujíc současně zlé vyděrače vyhrožující rodině autora smrtí i hodné kriminalisty, kteří ji jakoby chránili, aby měli autora pod kontrolou. Je vyprávěn hlavnímu hrdinovi – jezevčíku Edisonovi…

 

Academia, edice Paměť, Praha 2011, 865 stran