Z ONOHO SVĚTA XXVIII.
pro 28. číslo měsíčníku Reportér v prosinci 2016
Z ONOHO SVĚTA XXVII.
pro 27. číslo měsíčníku Reportér v listopadu 2016
Z ONOHO SVĚTA XXVI.
pro 26. číslo měsíčníku Reportér v říjnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XXV.
pro 25. číslo měsíčníku Reportér v září 2016
Z ONOHO SVĚTA XXIV.
pro 24. číslo měsíčníku Reportér v srpnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XXIII.
pro 23. číslo měsíčníku Reportér v červenci 2016
Z ONOHO SVĚTA XXII.
pro 22. číslo měsíčníku Reportér v červnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XXI.
pro 21. číslo měsíčníku Reportér v kvěnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XX.
pro 20. číslo měsíčníku Reportér v dubnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XIX.
pro 19. číslo měsíčníku Reportér v březnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XVIII.
pro 18. číslo měsíčníku Reportér v únoru 2016
Z ONOHO SVĚTA XVII.
pro 17. číslo měsíčníku Reportér v lednu 2016
Z ONOHO SVĚTA XVI.
pro 16. číslo měsíčníku Reportér v prosinci 2015
Z ONOHO SVĚTA XV.
pro 15. číslo měsíčníku Reportér v listopadu 2015
Z ONOHO SVĚTA XIV.
pro 14. číslo měsíčníku Reportér v říjnu 2015
Z ONOHO SVĚTA XIII.
pro 13. číslo měsíčníku Reportér v září 2015
Z ONOHO SVĚTA XII.
pro 12. číslo měsíčníku Reportér v srpnu 2015
Z ONOHO SVĚTA XI.
pro 11. číslo měsíčníku Reportér v červeci 2015
Z ONOHO SVĚTA X.
pro 10. číslo měsíčníku Reportér v červnu 2015
Z ONOHO SVĚTA IX.
pro 9. číslo měsíčníku Reportér v květnu 2015
Z ONOHO SVĚTA VIII.
pro 8. číslo měsíčníku Reportér v dubnu 2015
Z ONOHO SVĚTA VII.
pro 7. číslo měsíčníku Reportér v březnu 2015
Z ONOHO SVĚTA VI.
pro 6. číslo měsíčníku Reportér v únoru 2015
Z ONOHO SVĚTA V.
pro 5. číslo měsíčníku Reportér v lednu 2015
Z ONOHO SVĚTA IV.
pro 4. číslo měsíčníku Reportér v prosinci 2014
Z ONOHO SVĚTA III.
pro 3. číslo měsíčníku Reportér v listopadu 2014
Z ONOHO SVĚTA II.
pro 2. číslo měsíčníku Reportér v říjnu 2014
Z ONOHO SVĚTA I.
pro 1. číslo měsíčníku Reportér v září 2014

Z ONOHO SVĚTA XXIII.

pro 23. číslo měsíčníku Reportér v červenci 2016

Na známou otázku, chtějí-li dřív uslyšet zprávu dobrou, či špatnou, volí většina lidí tu druhou ve víře, že jim pak dobrá spraví náladu. Záměr autora však tentokrát nutí pořadí obrátit, pročež se citlivějším čtenářům doporučuje, aby ukončili četbu v označeném místě. Téma je sice vědecké a zdá se být tudíž nevinné, ale nese v sobě poselství, které lze sotva nazvat jinak než smrtelně vážným.V půli cesty mezi Vídní a Bratislavou leží vinařská obec s nerakouským názvem Carnuntum. Každý průvodce osvětlí, že tam postupně několik římských legií v plném stavu (4  00 těžkooděnců & 300 jezdců & vozatajstvo & ženy a milostnice – což se při střídání kontingentů až trojnásobovalo) chránilo do půle prvního tisíciletí po Kristu hranici Římem ovládané Evropy proti barbarům. Vyrostla tu metropole vybavená nejmodernějšími znaky, jakými jsou dodnes komfort a kultura. O prvním svědčí nález ústředního topení fungujícího technikou průduchů vyhřívaných zespoda horkým vzduchem. O druhém dvojice amfiteátrů až pro deset tisíc diváků, z nichž jeden mohl být na příkaz režiséra naplněn vodou, aby se v něm daly hrát námořní bitvy. Víc než sto let tady kutají vědci, kterým se zdařilo odhalit základy a vykopat části důležitých staveb. Víc nedovolila neexistence map, plánů a svědectví, kde přesně se takové nalézají. Znamenalo to kopat a kopat, proto byla stejně jako v minulosti až donedávna nejužitečnějším pomocníkem lopata. Teď ale dospěla věda k objevu, který znamená revoluci v archeologii, protože neuvěřitelně zrychluje bádání samo a umožňuje dřív nevídanou vizualizaci výsledků.Což uvádí tu dobrou zprávu: •••Archeologičtí prospektoři z Boltzmannova institutu ve Vídni publikovali předloni své nejnovější nálezy, které přednedávnem odvysílala s bohatou dokumentací rakouská televize. K několika málo dosud svízelně odhaleným i restaurovaným budovám přibyl senzační 3D náhled osmi čtverečních kilometrů zviditelňující celé centrum posádkového města, po němž se za šestnáct století od jeho zániku doslova slehla zem. Dokumentoval slova ředitele institutu Wolfganga Neubauera, jímž se předtím rozum vzpíral věřit:„Jsme nyní schopni každou historickou oblast i pod zemí detailně zmapovat, vstupovat do nejrůznějších prostorů, funkčně je přiřadit a rozdělit areál na veřejné stavby, vojenský tábor, obytnou oblast a chrámy, to vše s mnoha podrobnostmi...“    Virtuální simulace představila divákům školu gladiátorů s cvičnou halou a dřevěnou tribunou pro diváky, lázně vytápěné onou parou z podzemí, správní trakt s úřadovnami i ložničkami – většími pro trenéry, menšími pro zápasníky, a dál tavernu plnou jídelního i kuchyňského nádobí, s níž sousedily obilný špejchar a pekárna, což v úhrnu potvrdilo římskou politickou doktrínu Chléb a hry, kterou byli občané říše chráněni před „blbou náladou“. U stadionů nechyběly krámy s dochovanými devocionáliemi, k nimž patřily olejové lampičky s portréty gladiátorů a figurky zpodobňující tehdejší hvězdy arén i amfiteátrů. Neubauer dodává:„Tak například obrysové zdi bývalých opevnění už není nutno složitě a nákladně vyhrabávat, aby se nakonec zjistilo, že vypadají přesně tak, jak je nakreslily naše přístroje...“    Míněna je zatím poslední generace hlubinných radarů, které se na kolech centimetr za centimetrem posouvají po polích a lukách Podunají, připomínajíce zemědělské traktory a vleky s nástavbami. Údaje jsou následně v počítačích srovnávány s dosavadními informacemi z vykopávek, které odhalily, co zázračný radar zatím nesvede, především barvy, oranžovou, modrou, béžovou a tmavě červenou, jimiž podle nálezů v Pompejích pod Vesuvem obytné i společenské místnosti Římanů hýřily. Archeologové jsou nadšeni vzniklou flexibilitou poznání z různých zdrojů, které se vzájemně doplňují. A to zas otvírá nové obzory historikům.Plasticky teď vyvstává při Dunaji jeden z opěrných bodů římské civilizace ve své vrcholné éře. Téměř tisíc let byla tato civilizace pro své bohatství a vojenskou moc považována za nepřemožitelnou, a proto božsky věčnou. Jako pokračovatelka řecké obohatila lidstvo o další poklady filozofie, literatury, umění a vědy. (Dál jen pro čtenáře otužilejší!) Pak ale nastal útlum a po něm úpadek, který už za probíhající Francouzské revoluce britský historik Gibbon, zabývající se právě římskou epochou, osvětlil řadou důvodů, které jako by byly prezentovány dnes:„Většina obyvatel dává přednost zábavě před prací... množí se rozvrácené vztahy a dětí se rodí stále míň, neboť porod i výchova mladé páry obtěžují...  lidé pečují víc o domácí mazlíčky než o staré rodiče...  kdo pilně pracuje, je zesměšňován, za vzor jsou vydávány takzvané celebrity... umění se stává bezduchým a samoúčelným... úroveň vzdělání rapidně klesá... státní dluh roste do nesplatitelné výše... kdo může z obecného krást, většinou tak činí, jelikož postižitelnost je nepatrná... veřejné funkce se udělují za úplatky... soudní mechanismy chránící poctivce před podvodníky selhávají... vojenská služba občanů vlasti je odmítána a rušena, armádu tvoří námezdní žoldnéři... do země přichází nadměrné množství cizinců... politici populisticky nadbíhají lůze... občané stále víc na vše nadávají...“  Což konečně uvádí zprávu špatnou:        ••• Té skvělé technice umožňující, aby se účastníci turistických zájezdů a školních výletů kochali pohledem na slavnou civilizaci, která docela zmizela lidstvu z očí, ačkoliv je kultivovala bezmála deset století, hrozí, že bude chápána jako supernová triková fikce, podobná Spielbergovým dinosaurům z Jurského parku, kterou ukončí po vyjedení kornoutu s popcornem odchod z kina do mekáče. Bohužel! Pokud se současné lidstvo včas nepoučí ze zmizení předchozího, jehož stopy teď objeví pouze hlubinný radar, bude pro ně platit už v nedalekém budoucnu varování určené návštěvníkům hřbitůvku v Sázavě nad Sázavou a jistě i mnohde jinde: „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy!“

Go back