Z ONOHO SVĚTA XXVIII.
pro 28. číslo měsíčníku Reportér v prosinci 2016
Z ONOHO SVĚTA XXVII.
pro 27. číslo měsíčníku Reportér v listopadu 2016
Z ONOHO SVĚTA XXVI.
pro 26. číslo měsíčníku Reportér v říjnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XXV.
pro 25. číslo měsíčníku Reportér v září 2016
Z ONOHO SVĚTA XXIV.
pro 24. číslo měsíčníku Reportér v srpnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XXIII.
pro 23. číslo měsíčníku Reportér v červenci 2016
Z ONOHO SVĚTA XXII.
pro 22. číslo měsíčníku Reportér v červnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XXI.
pro 21. číslo měsíčníku Reportér v kvěnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XX.
pro 20. číslo měsíčníku Reportér v dubnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XIX.
pro 19. číslo měsíčníku Reportér v březnu 2016
Z ONOHO SVĚTA XVIII.
pro 18. číslo měsíčníku Reportér v únoru 2016
Z ONOHO SVĚTA XVII.
pro 17. číslo měsíčníku Reportér v lednu 2016
Z ONOHO SVĚTA XVI.
pro 16. číslo měsíčníku Reportér v prosinci 2015
Z ONOHO SVĚTA XV.
pro 15. číslo měsíčníku Reportér v listopadu 2015
Z ONOHO SVĚTA XIV.
pro 14. číslo měsíčníku Reportér v říjnu 2015
Z ONOHO SVĚTA XIII.
pro 13. číslo měsíčníku Reportér v září 2015
Z ONOHO SVĚTA XII.
pro 12. číslo měsíčníku Reportér v srpnu 2015
Z ONOHO SVĚTA XI.
pro 11. číslo měsíčníku Reportér v červeci 2015
Z ONOHO SVĚTA X.
pro 10. číslo měsíčníku Reportér v červnu 2015
Z ONOHO SVĚTA IX.
pro 9. číslo měsíčníku Reportér v květnu 2015
Z ONOHO SVĚTA VIII.
pro 8. číslo měsíčníku Reportér v dubnu 2015
Z ONOHO SVĚTA VII.
pro 7. číslo měsíčníku Reportér v březnu 2015
Z ONOHO SVĚTA VI.
pro 6. číslo měsíčníku Reportér v únoru 2015
Z ONOHO SVĚTA V.
pro 5. číslo měsíčníku Reportér v lednu 2015
Z ONOHO SVĚTA IV.
pro 4. číslo měsíčníku Reportér v prosinci 2014
Z ONOHO SVĚTA III.
pro 3. číslo měsíčníku Reportér v listopadu 2014
Z ONOHO SVĚTA II.
pro 2. číslo měsíčníku Reportér v říjnu 2014
Z ONOHO SVĚTA I.
pro 1. číslo měsíčníku Reportér v září 2014

Z ONOHO SVĚTA XI.

pro 11. číslo měsíčníku Reportér v červeci 2015


VZKAZ NA ONEN SVĚT


Že na počátku všeho bylo Slovo, stojí už v Bibli.
A to Slovo uložilo všem dalším slovům, co jich bude,
ať předjímají, zjevují i soudí činy smrtelníků…
         …   

        Tak pravil Archimédes: - Dejte mi
        jen pevný bod a pohnu Zemí!
        Tak zvolal Mistr Jan své - Neodvolám!
        Tak stvrdil Masaryk, že - Pravda vítězí!
        Tak Ty jsi napsal dva tisíce slov
        a neodvolav ani jedno z nich
        i bez pevného bodu pohnul vlastí,
        že v ní zas jednou zvítězila pravda,
        alespoň na pár let…
             …   

- To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě! Na ty Seifertovy verše
ke skonu Masaryka jsem si vzpomněl,
i když nám zesnul Havel, a teď zas.
Jenomže letos třináctého června,
když jsem v pět ráno vyjel ze Sázavy,
mně vzcházející slunce vnutilo
verš Nerudy: - Buď v Čechách bílý den
    a plno růží kolem! Ustřihl jsem
dvě nejpyšnější v našem malém ráji
        a slíbil, že je za to učiním
vyvolenými mezi růžemi.
Už třetí hodinu mě spěšně míjely
roviny Čech a jižní Moravy,
rozumně klidné, prozíravě vlídné,
jaké se snadno stejně odrazí
v duších a srdcích tady narozených.
A pak to přišlo: Hustý temný les,
kam nepronikly ani šípy slunce,
a za ním příkré rokle jako zákopy
pro válku obrů, navíc nad nimi
kopce tak strmé, že se čtenář
Ludvíka Vaculíka musí ptát,
jak se tam s tou svou kozou udržel.
A ani svěží zeleň nedokáže skrýt,
že tady mohl přežít jenom kmen
sdostatek drsný, urputný a zbožný.
Prostě jen Valaši.
…   
       
        Kdo vybral Tvoje foto nad rakev,
        musel Tě znát tak zatraceně dobře,
        až jsem si pomyslel, že jsi to byl Ty sám,
        abys měl dohled, jak se plní přání
- Až umřu, ať je to jen oznámeno,
veřejné orace si nepřeju!
        Tvůj ironicky pobavený pohled
        sledoval, jak se televize snaží
        osvěžit nudnou tryznu výlovem
        smutečních hostů, které nutila
        vyplakat svoje slzy na kameru.
        Musel ses bavit, jak tím solila
        polední polévky svých poplatníků,
k nimž podávala všechnopárty.
…   

        A v kostele ses tvářil nejinak,
        když přítel, s nímž jsi pásával ty kozy,
        než se stal pastýřem oveček Páně,
        Tě při mši káral jako nemravníka
        tím horlivěji, aby mohl sdělit,
        jak hluboce ses při odchodu kál.
        A obrátiv se od oltáře k ženám,
        odsoudil přísně bezbožnice, které
        odloudí zbožným paním manžela
        tak jako jedna odloudila Tebe,
        za což se nikdy nevymodlí z hříchu.
        Ale Ty´s viděl, jak tu vedle dětí,
        které Ti porodila věrná Madla,
        společně stojí spojeny Tvým duchem
        také ty plody údajného hříchu,
        jemuž tak očividně požehnal
        sám Vševědoucí.

  …   

Čím je mi více let, tím častěji
        potkávám svoje dávné souputníky
        namísto ve vinárnách - u hrobů
        a je jich čím dál míň. Já nemám
        nebeskou prádelnu a čistírnu,
já si své skvrny musím vyprat sám
        a kát se mohu jen sám sobě
        ve zpovědnici svého psaní.
        Napsal jsem v mládí mnoho slov,
za něž se dodnes kaju opět slovy
         a Tobě vděčím, žes mi ukázal,
        jak přitom nesklouznout zas do opačna,
        jak zůstat svůj a přece jiný,
        když poznání převáží přesvědčení.       
       
                 …

        Když bylo po mši, došlo na ty růže.
        Dřív, než se před kostelem seřadil
        průvod s Tvou rakví, ve které už byla
        jen pomíjivá schránka Tvého Já,
        chtěl jsem být chvilku sám s Tvým duchem.
        Napočítal jsem rovných dvě stě kroků,
        jaké bych kdysi jistě zvládl za sto,
nežli jsem dostoupal k horní zdi hřbitova
a uviděl ten obraz - celý Brumov,
otevřené a ostře nasvícené,
jeviště Tvého dětství, kam se teď
vrací jen tělo, když ten skvělý duch
zůstává s námi živými a jistě
nás přežije – tak jako Nerudův!
Do hluboké a úzké ložničky
vystlané zatím jenom bílým plátnem
jsem seslal ty dva květy ze Sázavy.
V letu se zkřížily a tak tam máš
ustláno na růžích.Go back