Knihy

Z deníku kontrarevolucionáře

Z deníku kontrarevolucionáře

Román-neromán Z DENÍKU KONTRAREVOLUCIONÁŘE je Kohoutova už devátá kniha, která po listopadu 89 vychází v Čechách. Kuriózní je, že jde o první Kohoutovo prozaické dílo: od léta 1969 vyšlo v celé řadě zemí i jazyků, ale nikdy česky! Autor to vysvětluje sám v úvodu dopsaném letos právě pro toto vydání: »Těsně po ruské okupaci jsem nechtěl riskovat, že někteří z těžce zasažených rodáků a krajanů nepochopí můj záměr – napodobit věrně myšlení i slovník čtyřicátých až šedesátých let.« Předchůdcem Kohoutova v Čechách zatím nejznámějšího díla KDE JE ZAKOPÁN PES je tato kniha i v tom, že líčí události let 1945–1968 – od tanků k tankům – v dramaticky se proplétajících časových rovinách, jejichž protagonistou je buď autor sám, anebo, jak jí říká, člověk, který se mu velmi podobá. Třicet let uplynulých od jeho napsání jako by aktualitu díla jen posílilo. Epizody, které měl tehdy autor za podstatné, se ukázaly být trvale platnými. A umělý návrat k myšlení a jazyku čtyřicátých a padesátých let hrdiny příběhu, které s autorem psala i doba, mnohdy otřesně, ale vždycky věrohodně oživuje. Použité fotografie, většinou z osobního archivu, autenticitu románu-nerománu ještě zvyšují. Kniha vyšla v pozdních šedesátých letech v řadě světových jazyků.

 

První prozaické dílo autora vydala poprvé v češtině Mladá fronta, Praha1997, 340 stran 

Go back