Knihy

To byl můj život?? (1. díl)

To byl můj život?? (1. díl)

Vůči Pavlu Kohoutovi zaujímala česká veřejnost vždy velmi vyhraněné a různé názory. On sám jí k tomu poskytl řadu důvodů, když se po více než padesát let objevoval v různých rolích v popředí scény politického a literárního života. Začal jako autor mládežnických veršů, které mu vynesly reputaci stalinistického režimního básníka. Brzy se ovšem dostal s dogmatickým režimem do konfliktu a postupně se stal jedním z protagonistů obrodného procesu. Současně vyspěl i jako autor a proslul jako dramatik hraný po celém světě. Po sovětské okupaci se ocitl mezi nejaktivnějšími disidenty (byl mimo jiné i jedním z autorů textu Charty 77) a patřil mezi ty, které Husákovi normalizátoři nejvíce nenáviděli a pronásledovali. Byl vystěhován z bytu, vydírán, v jeho autě se našla bomba ... Posléze byl v roce 1979 protiprávně zbaven státního občanství a přinucen k emigraci. Po roce 1989 se vrátil do Prahy s rozhodnutím rezignovat na politické úřady a prebendy. Kohoutův život je velmi dramatický, plný konfliktů i vnitřní dynamiky. Je to příběh, který svou typičností i mimořádností otevírá řadu otázek týkajících se naší nedávné historie. Sám jeho protagonista tyto otázky tematizoval v tak zvaných memoárománech Z deníku kontrarevolucionáře (1969) a Kde je zakopán pes (1987), které dokumentují a vysvětlují především jeho postoje během Pražského jara a následující život disidenta. Po takřka dvaceti letech se sedmasedmdesátiletý autor rozhodl učinit svůj život tématem knihy ještě jednou a pokusit se při tom osvětlit jeho smysl, logiku a integritu. Kniha vzpomínek To byl můj život?? je na rozdíl od předchozích dvou memoárománů knihou bilanční. Vrací se až do dětství a nevyhýbá se ani padesátým letům. Autor v ní bilancuje také svůj život literární.

 

Paseka, Praha 2005, 328 stran

Go back