Knihy

Cizinec a Krásná paní

Cizinec a Krásná paní

Text románu Cizinec a Krásná paní vycházel po dva jarní měsíce roku 2009 den co den v Mladé frontě Dnes a navázal tak na prvorepublikovou tradici novinových románů na pokračování. Jeho děj je situován do severočeského městečka, v němž se setkávají a navzájem na sebe narážejí různé kultury. Zvyklosti a představy místních Čechů se tu střetávají s odlišným temperamentem a hodnotovým vzorcem imigrantů, přicházejících z nejrůznějších koutů světa. Hrdiny příběhu je pár na první pohled nesourodých osob. Stará dáma zvaná tu od malička Krásná žije po smrti svých blízkých se svým papouškem  ve čtvrti, v níž je český element postupně nahrazován pestrou směsí Romů a přistěhovalců z Východu. Pod tlakem okolností přijme za podnájemníka staršího Kurda, který neměl v Iráku studovat medicinu a po zmasakrování své  rodiny uprchl se s svým kocourem do Čech, kde  pracuje jako předák na stavbě. Jejich opatrné a postupné sbližování – o to obtížnější, oč jiné jsou společností, z nichž pocházejí, i jejich vlastní soukromé historie. Nevyhnutelně dochází ke kritickému nedorozumění, které oba protagonisty, jejich zvířata i čtenáře vystaví aktuální otázce, lze civilizační konflikt překlenout upřímnou snahou o porozumění. Třináctá autorova próza byla zfilmována 2011 pro Českou telůevizi s Marií Drahokoupilovou a Jurajem Kukutou v titulních rolích.
 
Pistorius a Olšanská, Praha 2009, 212 stran

Go back